Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
  PGS.TS.BS Lê Thị Kim Nhung
Trưởng khoa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0934169868
Văn phòng Khoa Y
  TS.BS Hoàng Văn Quang
Phó khoa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0914015635
Văn phòng Khoa Y
  PGS.TS.BS Nguyễn Văn Trí
Trưởng bộ môn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 038434668
Văn phòng Khoa Y
  GS.TS Phạm Đình Lựu
Trưởng bộ môn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 02838659870
Văn phòng Khoa Y
  GS.TS Trần Ngọc Sinh
Trưởng bộ môn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0983723493
Văn phòng Khoa Y
  BSCKII Trịnh Hữu Tùng
Trưởng bộ môn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0903607673
Văn phòng Khoa Y
  PGS.TS Vũ Anh Nhị
Trưởng bộ môn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0942133020
Văn phòng Khoa Y
  BSCKI Lâm Hiếu Minh
Trưởng bộ môn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0902202888
Văn phòng Khoa Y
  TS.BS Tạ Đức Luận
Trưởng bộ môn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0903953874
Văn phòng Khoa Y
  TS.BS Đặng Vĩnh Hiệp
Trưởng bộ môn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0919311979
Văn phòng Khoa Y

Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
  TS. Nguyễn Văn Định
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  CN. Nguyễn Thị Thùy Dung
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  CN. Trần Thị Hạnh Dung
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  CN. Trần Thị Được
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  TS. Nguyễn Ngọc Hân
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  ThS. Lưu Nguyễn Đức Hạnh
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  CN. Viên Thị Thúy Hạnh
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  ThS. Phan Thị Ngọc Hiền
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  CN. Trần Thị Kim Huê
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  CN. Nguyễn Thị Huệ
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  ThS. Võ Thị Lình
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  CN. Ngô Thị Kim Loan
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  ThS. Nguyễn Duy Phong
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  TS. Phùng Thanh Phong
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  ThS. Lê Thị Quế Phương
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  ThS. Nguyễn Thị Rảnh
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  CN. Lê Minh Sang
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  ThS. Nguyễn Thị Phương Tâm
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  ThS. Kiều Thị Phương Thảo
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  CN. Trần Thị Hồng Thủy
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y/td>
  Trần Thị Mỹ Trang
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  CN. Hàng Nguyễn Hữu Vinh
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  ThS. Vũ Thị Xim
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  ThS. Nguyễn Văn Cảnh
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  ThS. Lê Thị Quế Phương
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y
  ThS. Lê Thị Quế Phương
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979432121
Văn phòng Khoa Y