QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

     Khoa Y, đơn vị trực thuộc ĐH Nguyễn Tất Thành được thành lập theo quyết định số 304/QĐ-NTT ký ngày 21/07/2014 trên cơ sở sát nhập các ngành Điều Dưỡng, trung cấp Y Sĩ, Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Mắt kính; có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế từ trình độ Trung cấp đến Cao đẳng và Đại học hệ chính quy, có chất lượng dựa trên mô hình kết hợp trường - Bệnh viện và các Viện, Trung tâm nghiên cứu chất lượng cao trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh.
    Từ năm 2017, để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, Khoa Y được mở rộng đào tạo bác sĩ đa khoa theo quyết định số …….ban hành ngày …..gồm các ngành Y đa khoa, Y học dự phòng, Vật lý y khoa và Kỹ thuật y sinh.
    Tọa lạc tại số 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Y có khu giảng đường 7 tầng, với gần 40 phòng học, được trang bị đầy đủ các Labo thực hành, phòng skill lab. Ngoài ra, mạng máy tính cho phép giảng viên, sinh viên truy cập Internet miễn phí một cách nhanh chóng, phục vụ công tác học tập, quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tầm nhìn của Khoa Y

Xây dựng Khoa Y thành Trường đại học sức khỏe đào tạo đại học và sau đại học , đa ngành, từng bước hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế; đào tạo cán bộ y tế có đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học cũng như năng lực ngoại ngữ; xây dựng nền tảng quản trị đại học tự chủ và hội nhập.

Sứ mạng của Khoa Y

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học và sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; cung cấp các dịch vụ và sản phẩm y tế; tham gia tư vấn về chính sách và chiến lược phát triển của ngành y tế; đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu của Khoa Y

  • Giai đọan 2015 – 2020 Khoa Y phấn đấu để đạt mục tiêu tổng quát như sau:
  • Phát triển thành một trường Đại học Y – Trường thành viên của Đại học Nguyễn Tất Thành, hướng tới một trường Đại học Sức khỏe hoàn chỉnh.
  • Tạo mọi điều kiện tối ưu để phát triển và liên kết đào tạo với các trường Đại học Y – Dược trong cả nước, các Viện nghiên cứu Y học và Hợp tác quốc tế có hiệu quả cao nhất.

Giá trị cốt lõi:

Năng động - Sáng tạo – Hiện đại – Hội nhập.